۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
English
صفحه اصلی
1398/08/14 نمايشگاه كتاب به مناسب روز فرهنگ عمومي
نمايشگاه كتاب به مناسب روز فرهنگ عمومي
 با حضور بيكي فرماندار  شهرستان نهبندان نمايشگاه كتاب به مناسب روز فرهنگ عمومي  به تعداد 20  هزار جلد كتاب ، با موضوعات فرهنگي ، مذهبي ، روانشناسي و تاريخي در محل نگارخانه  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان افتتاح گرديد.