۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
English
صفحه اصلی
1398/09/11 ملاقات مردمي فرماندار شهرستان نهبندان
ملاقات مردمي فرماندار شهرستان نهبندان
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ، در ملاقات مردمي اين هفته فرماندار، شهروندان مشكلات و مسائل خود شان را در حوزه هاي مختلف ، مطرح و فرماندار نيز ضمن گفت و گو و راهنمايي آنها، دستورات لازم را جهت پيگيري صادر نمود.