۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
English
صفحه اصلی
1398/10/19 بيكي فرماندار نهبندان در جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان : مبارزه با قاچاق وظيفه همه افراد جامعه و به رونق توليد داخلي كمك شاياني خواهد كرد.
بيكي فرماندار نهبندان در جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان : مبارزه با قاچاق وظيفه همه افراد جامعه و به رونق توليد داخلي كمك شاياني خواهد كرد.
  بيكي فرماندار نهبندان در جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان عنوان كرد:
مبارزه با قاچاق وظيفه همه افراد جامعه و به رونق توليد داخلي كمك شاياني خواهد كرد.
  فرماندار نهبندان در جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در شهرستان كه با حضور مديركل تعزيرات استان و ساير اعضا برگزار گرديد در ابتدا ضمن تسليت به مناسبت شهادت سپهبد قاسم سليماني، اظهار نمود: اين جلسه بر اساس سياست هايي كه همواره در دستور كار دولت و نظام در قالب مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ابعاد مختلف بوده تشكيل شده و بايد در سال رونق توليد توجه ويژه اي به اين موضوع در شهرستان داشته باشيم. 

  وي افزود: اگر قرار است در شهرستان واحدهاي توليدي و اقتصاد مقاومتي شكل گيرد  بايد از آسيب هايي كه ورود كالاهاي غيرمجاز به شهرستان، استان و به‌تبع كشور دارد جلوگيري شود.
  نماينده عالي دولت در شهرستان با اشاره به اينكه جامعه هدف در توزيع و مصرف كالاهاي ايراني را ضروري دانست خاطر نشان كرد: ضرورت پيشگيري و اقدام مناسب در مبارزه با قاچاق كالا و فرهنگ سازي در استفاده از كالاهاي ايراني و جلوگيري از قاچاق است.

  فرماندار نهبندان تصريح كرد: با توجه به اينكه نهبندان يكي از شهرستان‌هاي مرزي مي باشد كه به نوعي ممكن است در معرض  قاچاق كالا و ارز قرار گيرد، مي طلبد برنامه ريزي و اقدامات مناسبي در جهت كاهش قاچاق كالا و ارز صورد گيرد. 
  در اين جلسه كه مديركل تعزيرات استان نيز حضور داشتند دستوراتي جهت انسجام بخشي و تسريع در رسيدگي به پرونده ها رت صادر نمودند.