۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
فرمانداران

فرماندار شهرستان بیرجند


نام ونام خانوادگی : علی ناصری

آدرس: بیرجند - خیابان شهید مرتضی مطهری

تلفن : 6 -05632211051 دورنگار : 32223744

وب سایت : www.sk_birjand.ir