۱۴۰۲ شنبه ۸ مهر
English
صفحه اصلی
كشاورزي شهرستان
بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه شهرستان، حدود 43 درصد از شاغلين را به خود اختصاص داده است .
بر اساس سرشماري كشاورزي سال 1393 تعداد خانوار بهره بردار بخش كشاورزي شهرستان 7118 نفر ميباشد كه 56 درصد از كل خانوار شهرستان را به خود اختصاص داده است.
سطح زير كشت محصولات زراعي شهرستان معادل 6701.6 هكتار با ميزان توليد 35574.73 تن مي باشد كه حدود 8.45 درصد از سهم توليدات محصولات زراعي استان را به خود اختصاص داده است . همچنين سطح زير كشت محصولات باغي شهرستان نيز حدود 2933.37 هكتار با ميزان توليد 3614.82 تن مي باشد كه حدود 3.66 درصد از سهم توليدات محصولات باغي استان را شامل مي شود. نهبندان قطب پرورش و توليد زيتون استان و از مهمترين توليد كنندگان نباتات علوفه اي استان مي باشد. وجود بالغ بر 450 هزار واحد دامي و 26 واحد مرغداري از ديگر پتانسيلهاي شهرستان در حوزه توليدات دامي ميباشد. اين شهرستان از مهمترين توليدكنندگان گوشت قرمز و قطب پرورش شتر استان مي باشد . در اين شهرستان در حال حاضر تعداد 48 باب استخر پرورش ماهي گرمابي و سردآبي فعال مي باشد كه ميزان توليد ماهيان سردآبي 41 تن و ماهيان گرمابي 75 تن در سال مي باشد.
وجود 936 رشته قنات و چشمه، 312حلقه چاه كشاورزي ، 4 مجتمع دامپروري سبك و سنگين ، يك مجتمع گلخانه اي و دهها تشكل توليدي و خدماتي از مهمترين پتانسيلها و قابليتهاي بخش كشاورزي ميباشد.
تعداد نيروي انساني مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نهبندان 61 نفر مي باشد كه از اين تعداد به لحاظ وضعيت استخدامي 48 نفر رسمي و رسمي آزمايشي ، 7 نفر پيماني ، 1 نفر كارمشخص ، 1 نفر كار موقت، 3 نفر نيروي قرارداد طرحي و يك نفر نيروي شركتي مي باشند و به لحاظ مدرك تحصيلي 3 نفر فوق ليسانس ، 23 نفر ليسانس ، 19 نفر فوق ديپلم ، 7 نفر ديپلم و 9 نفر نيز زيرديپلم مي باشند. در مجموعه 7 نفر نيروي مشمول نيز مشغول بكار مي باشند
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/17
تعداد بازدید: 19089
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal