۱۴۰۲ شنبه ۸ مهر
English
صفحه اصلی
آب و هوا
بدون شك «آب و هوا» از مهم ترين عوامل محيط جغرافيايي و احياگر زندگي انسانها، به شمار مي آيد. از اين رو وضع كلي و متوسط هوا در هر ناحيه، تعيين كننده شرايط اقليمي است. آب و هواي نهبندان به علت كمي بارندگي، مجاورت با كوير و اختلاف دما، در قلمرو آب و هواي گرم و خشك قرار دارد. تابستان هاي آن گرم و زمستان هاي آن سرد و خشك مي باشد. از ويژگي هاي آب و هواي اين شهرستان تغييرات درجه حرارت شبانه روز و فصول مختلف سال است و ميزان تبخير زياد و چندين برابر مقدار نزولات سالانه مي شود. در زير برخي عوامل كه در چگونگي آب و هواي منطقه دخيل مي باشد به طور مختصر برسي مي گردد.
الف) ميزان تابش خورشيد
تابش خورشيد نسبتاً زياد و در بسياري از روزهاي سال هوا صاف و آفتابي است.تابش آفتاب در تابستان اين منطقه زياد و در زمستان بسيار كم است از اين رو زمستان هاي آن سرد و سخت مي باشد.
ب) درجه حرارت
تغييرات درجه حرارت چه به لحاظ زماني و چه لحاظ مكاني در نهبندان زياد است سردترين و گرمترين ماه سال به ترتيب تير و مردادبا4/38درجه و سردترين ماه هاي سال دي و بهمن با 1/1 درجه سانتيگراد مي باشد. حداقل و حداكثر مطلق به ترتيب 2/9- و 4/44+ درجهسانتيگراد است.ميانگين دماي سالانه5/19+و ميانگين درجه حرارت در ماه هاي تابستان بيشتر از 30 درجه است.ايستگاه هواشناسي نهبندان به طور متوسط در طول دوره آماري خود دراي 35 روز نهبندان در سال است كه بيشترين آن در دي ماه به مدت 11 روز است.
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/17
تعداد بازدید: 15010
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal