۱۴۰۲ شنبه ۱۱ آذر
English
صفحه اصلی
معرفي بخش


بخش شوسف با وسعتي حدود 4200كيلومترمربع براساس سرشماري سال 95 داراي جمعيتي به تعداد 12439 نفركه ازاين تعداد 3181 نفردر شهرشوسف ومابقي در روستاها ساكن هستند .اين بخش  داراي 365 آبادي كه ازاين تعداد 145 آبادي داراي سكنه و مابقي  خالي ازسكنه مي باشند بخش شوسف ازشمال به شهرستان سربيشه ازغرب به شهرستان خوسف ازجنوب وشرق به بخش مركزي شهرستان نهبندان منتهي مي شود درسال 1368ارتقا نهبندان به شهرستان بخش شوسف متشكل از دو دهستان شوسف وعربخانه ايجادگرديد مردم بخش شوسف ازطوايف مختلف فارس،عرب،بلوچ ،ساراني  مي باشندكه به زبانهاي فارسي ،عربي وبلوچي تكلم مي نمايند مذهب بيش از90درصدساكنين بخش شيعه ومابقي سني مذهب هستندكه ساكنين اهل تسنن بخش بيشتردرمناطق سهل آباد، اسماعيل آباد ، شوسف ومنطقه افضل آباد ساكن هستند. بخش شوسف داراي يك شوراي اسلامي شهري(شوسف) و39شوراي اسلامي روستايي و 56 دهياري  وداراي حدود نود مدرسه دبستان و هشت دبيرستان ،هنگ مرزي ، فرماندهي انتظامي، پاسگاه انتظامي ،  دوحوزه مقاومت بسيج در شوسف و دهك، بيش ازپانزده پايگاه مقاومت بسيج ،دومركزجهادكشاورزي،واحددامپزشكي،ادارات كميته امدادامام خميني (ره) درشوسف و دهك ، نمايندگي اداره برق دهك ، سه مركزبهداشتي درماني،دو اوژانس 115 ، سه بانك ،چهارنمايندگي پست بانك ، يك دفتر پيشخوان دولت ،دو كتابخانه فعال ،  چهاركانون فرهنگي  ، اداره آب و فاضلاب شهري ،نمايندگي تامين اجتماعي ، نمايندگي فرهنگي تبليغي، نمايندگي بهزيستي ، بيست و يك خانه قرآن روستايي ، پنج خانه عالم، ، دو سالن ورزشي  ،شصت حلقه چاه كشاورزي و ودامپروري وبالاي 80درصد روستاهاي سطح بخش ازنعمت برق، آب شرب سالم، تلفن،گيرنده شبكه هاي سيما،راههاي آسفالته بر خوردارمي باشند.

اماكن مذهبي و تفريحي :اكثرروستاهاي بالاي بيست خانوارسطح بخش داراي مسجد و حسينيه مي باشندكه ازابتداي انقلاب اسلامي تاكنون با اعتبارات دولتي و مشاركت مردم بيشتر مساجد روستاها نوسازي گرديده اند.

 درسطح بخش شوسف اماكن مذهبي وتفريحي زيادي  وجودداردكه ازاماكن  زيارتي مزارآقا سيدنا الحسين (ع)، مزارسيدعلي (ع)  رامي توان نام برد و ازاماكن سياحتي وتفريحي بخشك; تالاب كجي نمكزار، قنداب ، سنبله ، قلعه دختر، سد شوسف، سربند همند، سربندگوياد و... را مي توان نام برد .

معرفي مردم بخش : ساكنين بخش شوسف عليرغم اينكه ازطوايف مختلف فارس ،عرب، بلوچ و ساراني هستندبطورمسالمت آميزدركنارهم زندگي مي كنند وهيچ گونه درگيري قومي و قبيله اي تاكنون نداشته اند مردم بخش انسانهاي سخت كوشش و فداكارهستند و درتمام عرصه هاي انقلاب اسلامي حضورفعال وگسترده داشته اندكه ازآن جمله حضورمردم درجبهه هاي جنگ درطول8سال دفاع مقدس وتقديم بيش از50 شهيدگرانقدر از جمله سرداران شهيد جابري ،آهني، ترابي، آخوندي و شهيد مدافع حرم بصيري پور وهمچنين 30جانباز وآزاده و 200رزمنده به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ،.مردم مسلمان وهميشه درصحنه اين بخش علاوه برپايي مراسمات مختلف مذهبي درتمامي عرصه هاي سياسي واجتماعي انقلاب حضورفعال وگسترده داشته ودارندكه ازآن جمله  مي توان به حضورحداكثري در راهپيمايها و كليه  انتخابات صورت گرفته از ابتداي انقلاب تا كنون اشاره كرد.

وضعيت آب و هوا و پوشش گياهي و جانوري بخش :آب وهواي بخش شوسف گرم وخشك بوده ومتوسط بارندگي سالانه حدود 85 ميلي مترمي باشد كه باتوجه به كوهستاني بودن برخي مناطق بخش بارندگي به حدود 95تا100ميلي مترنيزدرسال مي رسد هرچند درسنوات اخيرمتوسط بارندگي درسطح بخش بسيارپايين تر از اين بوده  است پوشش گياهي سطح بخش عبارتند ازدرختان بنه  بادمشك ،قيچ، طاق ،گز، خارشتر،زيره كوهي، كماه، انغوزه ،صمغ وساير گياهان دارويي وگونه هاي جانوري موجود درسطح بخش بزكوهي،هوبره ،كبك ، تيهو ، سار ،شغال، روباه ، گرگ  مي باشد

                                                                                                                                                                                                                             

 

وضعيت اشتغال، محصولات عمده و پتانسيلهاي سطح بخش :شغل اصلي مردم سطح بخش كشاورزي ودامداري است كه عليرغم خشكساليهاي متعدد سالهاي اخيرمنبع اصلي معيشت مردم بوده است همچنين برخي ازمردم دربخش خدمات (كارگري درمعادن) وتعدادكمي هم دربخش اداري مشغول بكارهستند.

عمده محصولات كشاورزي بخش عبارتندازگندم ،جو، چغندر، شلغم ،انار،اناب، توت ، انگور، بادام ،پسته ،زرشك ، زعفران  و صيفي جات  ودر بخش دامپروري و طيور مردم اين بخش به پرورش گاو ،بز، گوسفند ، شتر، مرغ ، بوقلمون ، شترمرغ  مشغول به فعاليت هستند

مهمترين معادن موجود در بخش منيزيم ،گرانيت ، بتوميت ،گچ و آهك مي باشد و تنها كارخانه سطح  بخش كارخانه گچ افضل آباد مي باشد. دربخش صنايع دستي قاليبافي ، حوله بافي ، جاجيم بافي در سطح روستاهاي بخش  رونق دارد.

پتانسيل اصلي بخش در زمينه توليد محصولات كشاورزي و دامداري و معادن است كه درصورت توجه بيش ازپيش به آن موجبات اشتغال پايدارمردم وتثبيت جمعيت را درپي خواهد داشت ازجمله مناطق بااستعدادكشاورزي درسطح بخش شوسف منطقه سهل آباد ، دشت شوسف ، چاهدراز،دشت حسن آباد كرق سنگ و دشت ثمن آبادعربخانه است كه چاه هاي كشاورزي سطح بخش درمناطق مذكور واقع شده اند .قطب معادن بخش شوسف منطقه افضل آباد است و تمامي سنگ هاي استخراج شده از معادن مذكور جهت فراوري به خارج ازشهرستان و استان ارسال مي گردد .

مشكلات وتنگناهاي سطح بخش :خشكسالي هاي پي درپي وعدم توجه به اشتغال روستاييان باعث گرديده روند مهاجرت روستاييان به شهرروز به روزافزايش يابد به نحوي كه چندين روستا كه درساليان نه چندان دورداراي جمعيت زيادي بوده اند اكنون خالي ازسكنه ويا جمعيت اندكي دارند.بعد مسافت وپراكندگي روستاهاي سطح بخش باعث گرديدتا بخشداري  نسبت به تهيه طرح ارتقاء منطقه عربخانه به بخش  تحت عنوان  بخش سرداران نمايد كه موضوع از طريق مبادي زيربط در دست بررسي مي باشد. شبانه روزي نبودن مركز بهداشت درماني شهرشوسف و كمبود دندان پزشك در مراكز بهداشتي درماني سطح بخش از مهمترين مشكلات مردم در حوزه بهداشت و درمان مي باشد.

يكي از اصلي ترين ومهمترين مشكلات مردم بخش بحث اشتغال پايداردرروستاهاست كه درصورت ايجادشغل مناسب براي روستائيان ضمن تثبيت جمعيت درروستا باعث مهاجرت معكوس  مردم ازشهرها به روستاها خواهد بود.

جمعيت بخش طي  دوره هاي سرشماري سال 90 و 95

آمارجمعيتي روستاهاي بخش درسال 90

آمارجمعيتي روستاهاي بخش در  سال 95

آمار جمعيتي شهر شوسف در  سال 90

آمار جمعيتي شهرشوسف در  سال 95

تعداد شوراي اسلامي روستايي دوره چهارم

تعداد شوراهاي اسلامي دوره پنجم

تعداد دهياري

11020

9258

3010

3181

54

39

56

 

لازم به ذكر است فزوني تعداد دهياري ها به تعداد شورا هاي اسلامي روستاي در بخش شوسف ناشي از كاهش جمعيت در برخي از روستاهاي  داراي شوراي اسلامي بوده كه به همين علت روستا از تشكيل مجدد شوراي اسلامي باز مانده و ليكن دهياري آن همچنان معتبر است.

تاریخ به روز رسانی: 2018/06/14
تعداد بازدید: 16607
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal