۱۴۰۲ شنبه ۸ مهر
English
صفحه اصلی
تقسيمات كشوري
بخشهاي تابعه شهرستان نهبندان
 

رديف

بخش

مركزبخش

تاريخ تاسيس

كد تقسيماتيبخش

شهرستان

استان

1

مركزي

نهبندان

1329

10366

نهبندان

خراسان جنوبي

2

شوسف

شوسف

1368

10536

نهبندان

خراسان جنوبي

  شهرهاي تابعه شهرستان نهبندان
 

رديف

نام شهر

تاريخ تاسيسشهر

كد تقسيماتيشهر

نام بخش

نامشهرستان

ناماستان

1

شوسف

1379

70776

شوسف

نهبندان

خراسان جنوبي

2

نهبندان

1340

70313

مركزي

نهبندان

خراسان جنوبي

 
دهستانهاي تابعه شهرستان نهبندان 
 

#

نامدهستان

مركزدهستان

تاريختاسيس

كد تقسيماتيدهستان

نام بخش

نامشهرستان

ناماستان

1

شوسف

شوسف

1366

41396

شوسف

نهبندان

خراسان جنوبي

2

بندان

معدن حاجات

1366

41398

مركزي

نهبندان

خراسان جنوبي

3

نه

خوانشرف

1366

41400

مركزي

نهبندان

خراسان جنوبي

4

عربخانه

دهك

1366

41397

شوسف

نهبندان

خراسان جنوبي

5

ميغان

ميغان

1366

41399

مركزي

نهبندان

خراسان جنوبي

 
 
بدون شك «آب و هوا» از مهم ترين عوامل محيط جغرافيايي و احياگر زندگي انسانها، به شمار مي آيد. از اين رو وضع كلي و متوسط هوا در هر ناحيه، تعيين كننده شرايط اقليمي است. آب و هواي نهبندان به علت كمي بارندگي، مجاورت با كوير و اختلاف دما، در قلمرو آب و هواي گرم و خشك قرار دارد. تابستان هاي آن گرم و زمستان هاي آن سرد و خشك مي باشد. از ويژگي هاي آب و هواي اين شهرستان تغييرات درجه حرارت شبانه روز و فصول مختلف سال است و ميزان تبخير زياد و چندين برابر مقدار نزولات سالانه مي شود. در زير برخي عوامل كه در چگونگي آب و هواي منطقه دخيل مي باشد به طور مختصر برسي مي گردد.
الف) ميزان تابش خورشيد
تابش خورشيد نسبتاً زياد و در بسياري از روزهاي سال هوا صاف و آفتابي است.تابش آفتاب در تابستان اين منطقه زياد و در زمستان بسيار كم است از اين رو زمستان هاي آن سرد و سخت مي باشد.
ب) درجه حرارت
تغييرات درجه حرارت چه به لحاظ زماني و چه لحاظ مكاني در نهبندان زياد است سردترين و گرمترين ماه سال به ترتيب تير و مردادبا4/38درجه و سردترين ماه هاي سال دي و بهمن با 1/1 درجه سانتيگراد مي باشد. حداقل و حداكثر مطلق به ترتيب 2/9- و 4/44+ درجهسانتيگراد است.ميانگين دماي سالانه5/19+و ميانگين درجه حرارت در ماه هاي تابستان بيشتر از 30 درجه است.ايستگاه هواشناسي نهبندان به طور متوسط در طول دوره آماري خود دراي 35 روز نهبندان در سال است كه بيشترين آن در دي ماه به مدت 11 روز است.
 
تاریخ به روز رسانی: 1394/06/17
تعداد بازدید: 19883
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal