۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
English
صفحه اصلی
1399/02/30 بازدید از روند اجرای احداث 13 کیلومتر جاده روستایی در طرح ابرار روستای کلاته حبیب بخش شوسف
بازدید از روند اجرای احداث 13 کیلومتر جاده روستایی در طرح ابرار روستای کلاته حبیب بخش شوسف
بازدید از روند اجرای احداث 13 کیلومتر جاده روستای کلاته حبیب بخش شوسف

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان؛ مهندس بیکی فرماندار نهبندان به همراه معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، بخشدار شوسف و جمعی از مسئولین شهرستان، ضمن بازدید از روند اجرای احداث 13 کیلومتر جاده روستایی در طرح ابرار روستای کلاته حبیب بخش شوسف، از نزدیک درجریان پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفتند