۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
English
صفحه اصلی
1399/02/31 جلسه پیشرفت فیزیکی، ریالی پروژه های شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان
جلسه پیشرفت فیزیکی، ریالی پروژه های شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان
جلسه پیشرفت فیزیکی، ریالی پروژه های شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان به ریاست مهندس بیکی فرماندار شهرستان نهبندان و بررسی اولویت‌های اجرایی آنها در سال 99 در محل فرمانداری برگزار شد.