۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
English
صفحه اصلی
1399/04/08 فرماندار نهبندان در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان :از همه دستگاه های متولی شهرستان خواسته می‌شود که ارتقا ایمنی شهروندان را در محیط های شهری و حوزه های جاده‌ای در دستور کار قرار دهند
فرماندار نهبندان در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان :از همه دستگاه های متولی شهرستان خواسته می‌شود که ارتقا ایمنی شهروندان را در محیط های شهری و حوزه های جاده‌ای در دستور کار قرار دهند
فرماندار نهبندان در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان :

از همه دستگاه های متولی شهرستان خواسته می‌شود که ارتقاء ایمنی شهروندان را در محیط های شهری و حوزه های جاده‌ای در دستور کار قرار دهند.

با توجه با این که اقدامات بسیار خوبی در  حوزه احداث باند دوم با پیگیری و همت معتمدیان استاندار خراسان جنوبی انجام شده، بطوری که کل مسیر نهبندان تا بیرجند دارای پیمانکار می باشد که 28 کیلومتر آن جدیدا مشخص که امیدواریم در هفته دولت شاهد افتتاح قسمتی از این مسیرها باشیم.

بیکی افزود: از متولیان حوزه شهری خواسته می شود که با هماهنگی انجام شده در جهت ایمن سازی و برقراری نظم و انضباط شهری اقدامات و گام‌های مناسبی برداشته شود.