۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
English
صفحه اصلی
1399/04/08 بازدید ازمحل هجوم پوره های ملخ صحرایی بالغ به مزارع و باغات منطقه شوسف و چاهدراز
بازدید ازمحل هجوم پوره های ملخ صحرایی بالغ به مزارع و باغات منطقه شوسف و چاهدراز
بازدید بیکی فرماندار شهرستان نهبندان به همراه نخعی نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، قوسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و تنی چند از کارشناسان ستادی ازمحل هجوم پوره های ملخ صحرایی بالغ به مزارع و باغات منطقه شوسف و چاهدراز