۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
English
صفحه اصلی
1399/04/26 بازدید از مسکن روستایی در روستای کلاته حبیب
بازدید از مسکن روستایی در روستای کلاته حبیب
بازدید  میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه بیکی فرماندار شهرستان، خواجوی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری از مسکن روستایی در روستای کلاته حبیب