۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
English
صفحه اصلی
1399/04/26 بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهک عربخانه
بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهک عربخانه
بازدید میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه بیکی فرماندار شهرستان، خواجوی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری، دکتر دهقانی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان و دکتر حسینی رئیس مجمع خیرین سلامت استان از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهک عربخانه
لازم به ذکر است که پیرو بازدید استاندار خراسان جنوبی در خرداد ماه سال جاری و تاکید ایشان مبنی بر فعال شدن عملیات اجرایی این مهم امروز محقق گردید.