۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
English
صفحه اصلی
1399/06/24 بازدید از مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در حال احداث واقع در 15 کیلومتری شهر نهبندان
بازدید از مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در حال احداث واقع در 15 کیلومتری شهر نهبندان
🔰 بازدید مجید بیکی فرماندار شهرستان نهبندان از مجتمع خدماتی-رفاهی بین راهی در حال احداث واقع در 15 کیلومتری شهر نهبندان

🔷 به گزارش روابط عمومی فرمانداری؛ مجید بیکی فرماندار شهرستان ضمن بازدید از مجتمع خدماتی-رفاهی بین راهی در حال احداث واقع در ورودی قائم آباد، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود در آن قرار گرفت.

🔸 لازم به توضیح می باشد با توجه به برخی مشکلات موجود، فرماندار شهرستان طی تماس تلفنی با مدیران ادارات مربوطه، دستورات لازم را در جهت بررسی مسائل و مشکلات صادر نمود.